Formació

”Quan ja no som capaços de canviar una situació, ens trobem davant el desafiament de canviar-nos a nosaltres mateixos”

Viktor Frankl

A acciona sabem que la manera de contribuir a una millor societat és des de la formació continuada.

Valorar i entendre l'actitud, l'aptitud i les capacitats de les persones marca la diferència en la productivitat personal i laboral.

Les formacions tenen un enfoc dinàmic basat en metodologia diversa, combinant teoria i exercicis pràctics, doncs és la millor fórmula per adquirir els coneixements. Potenciem el pensament crític i analític obrint debats sobre situacions reals del dia a dia que es pugui trobar el col·lectiu que rebi la formació.

L’objectiu de les formacions és adquirir nous recursos eficaços, adaptatius i funcionals.

 Cursos para empresas

CÀPSULES FORMATIVES

Les càpsules tenen una durada de 3 hores, excepte la 6. SITUACIONS CRÍTIQUES O COMPLEXES i la 7. VIOLÈNCIA DE GÈNERE, que són de 6 hores i es fan en dos sessions diferents.

Les càpsules formatives són independents i combinables entre sí, per adaptar-se a les necessitats de cada comissaria.

Vols saber més?

 Cursos

Intel·ligència emocional

La Intel·ligència Emocional a l'abast de tothom. Alfabetització emocional per aprendre i entendre.

Vols saber més?

 Cursos para empresas

Habilitats socials

Conjunt de conductes que afavoreixen les relacions personals en qualsevol àmbit.

Vols saber més?

 Cursos

Comunicació eficaç

L'art d'escoltar i comunicar. Identificació i aprenentatge de les funcions en el canal comunicatiu.

Vols saber més?

 Cursos para empresas

Comunicació no violenta

El mètode de Marshall Rosenberg és un sistema de comunicació que dona molta importància en com ens comuniquem, utilitzant un llenguatge específic molt enfocat en la resolució de conflictes. Aprendre i incorporar aquest mètode comunicatiu permet millorar les relacions en tots els àmbits.

Vols saber més?

 Cursos

Resolució de conflictes i mediació

Identificar què és un conflicte i aprendre recursos per resoldre'l entre les parts de manera eficaç.

Vols saber més?

 Cursos para empresas

Situacións crítiques o complexes

Adquirir coneixements bàsics d'actuació per situacions que requereixen d’una atenció i tractament específics.

Vols saber més?

 Cursos

Violència de gènere

Identificar els diferents tipus de violència i aprendre models d’actuació per cada cas.

Vols saber més?

 Cursos para empresas

Gestió de l’estrés

Identificar els diferents nivells d’estrès per actuar a temps i adquirir eines per la seva gestió.

Vols saber més?