Teràpia

”Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”

Albert Einstein

Partint del significat teòric de la paraula Teràpia que fa al tractament, l'objectiu en la persona que acudeixi a consulta és tractar allò que li interromp en la seva forma habitual de funcionar. I si és possible de la forma més breu i eficaç. El model d'intervenció s'adaptarà de forma individual en cada cas i persona, sent la mateixa una part molt activa del procés i resultat terapèutic. 

 Terapia Breve Estratégica

Teràpia Breu Estratègica

La teràpia estratègica és una intervenció breu, precisa i rigorosa, dirigida a resoldre problemes personals tant des del benestar emocional propi com el de les relacions amb els altres. Al seu torn és un model eficaç per al tractament de patologies invalidants.

L'enfocament estratègic té uns objectius molt pragmàtics que s'assoleixen desenvolupant habilitats i competències personals que proporcionen major funcionalitat per aconseguir els canvis desitjats davant de qualsevol situació de dificultat o adversitat.

Des de l'enfocament estratègic treballem:

Ansietat i depressió
Fòbies i bloquejos
Dol i ruptures
Relacions disfuncionals, parella, família ...
Trastorns obsessius compulsius
Addiccions

Vols saber més?

 Coaching

Coaching

L'objectiu del coaching és buscar el camí més eficaç per assolir els objectius fixats usant els propis recursos i habilitats de la persona, mitjançant un pla d'acció específic i concret. Aquesta especialment indicat per a objectius professionals, esportius o relatius a la realització laboral.

Vols saber més?

 Arte Terapia

Art-teràpia

Art-teràpia és una disciplina del camp de la psicoteràpia que utilitza els diversos llenguatges de la psicologia i de l'art per arribar al coneixement d'un mateix i descobrir noves eines pròpies de gestió emocional.

L'art té la qualitat de parlar el mateix llenguatge que l'inconscient, igual que somiem amb imatges i no amb paraules, així com de ser un mitjà espontani i transparent que pot propiciar l'escolta interior i l'atenció. Art-teràpia també proposa que el pacient descobreixi un nivell de consciència superior al fins llavors adquirit per així descobrir totes les seves capacitats i potencialitats.

Vols saber més?

 Inteligencia emocional

Intel·ligència Emocional

Model que tracta la identificació i gestió de les emocions com la capacitat humana de sentir, entendre, controlar i modificar estats emocionals en un mateix i en els altres. Intel·ligència emocional no és reprimir les emocions, sinó transitar-les, dirigir-les i equilibrar-les. 

Vols saber més?

 PNL

PNL

Així pensem, així sentim ... i viceversa. Donada la importància i l'efecte d'això, la PNL tracta la influència que el llenguatge té sobre la denominada "programació mental" i altres funcions atribuïdes al nostre sistema nerviós, com també els "patrons lingüístics" que fem servir. Conèixer aquests processos mentals ens permet re-codificar la informació creant nous mapes mentals amb canvis interns i externs perdurables en la persona augmentant la seva capacitat de triar i decidir.

Vols saber més?

 Meditación y Mindfulness

Meditació i Mindfulness

Tots dos termes refereixen a l'atenció i consciència plena, presència atenta i reflexiva. És una obstinació voluntari per centrar-se en el moment present de forma activa. Una opció per viure el que esdevé en el moment actual, en l'aquí i l'ara, davant del viure en la irrealitat o el somiar despert.

Mindfulness és una capacitat humana universal, que consisteix en la possibilitat de ser conscients dels estats de la ment i el cos, moment a moment. És la pràctica de l'autoconsciència, per centrar la nostra atenció on vulguem.

Practicar meditació i / o mindfulness ens permet, entre altres coses, arribar a acceptar les coses com són, primer pas necessari per poder canviar alguna cosa.

Vols saber més?